Bij 45+ vrouwen wordt 30% van het ziekteverzuim veroorzaakt door overgangsklachten. Dat kan anders! 

Het is effectief om aandacht te hebben voor transitie fases

Het gebrek aan kennis over de overgang is groot te noemen. Evenals de uitwerking die dit heeft op het functioneren op de werkvloer. Terwijl uit statistieken van het CBS blijkt dat er een relatie is tussen ziekteverzuim en menopauze.

Bij 45+ vrouwen wordt 30% van het ziekteverzuim veroorzaakt door klachten die met de overgang te maken hebben.  Deze klachten worden dikwijls verward met klachten die passen bij depressie, burn-out, angst- of paniekstoornissen Het ontbreken van kennis over overgangsklachten kan ondertussen wel degelijk zorgen voor het ontwikkelen van een burn-out en/of depressie.

Het advies naar werkgevers

Het advies is net zo simpel als de oplossing. Veranderende hormonen hoort bij het leven van een vrouw en veroorzaken klachten. Maak het bespreekbaar en koppel psychische klachten zoals vermoeidheid, concentratieverlies of zwaarmoedigheid niet direct aan een depressie of burn-out. Je houd je medewerkers op de werkvloer met goede praktische voorlichting, acceptatie én de juiste behandeling.

Winst! 

Diversiteit en inclusief werkgeverschap is de manier voor werkgevers om het beste uit de eigen mensen te halen. Een recent onderzoek van McKinsey & Company laat bijvoorbeeld zien dat genderdiverse bedrijven een 15% hogere kans hebben om financieel beter te presteren dan hun branchegenoten. Bij etnisch-diverse bedrijven ligt dat percentage zelfs op 35%. Een ander onderzoek, door Catalyst, vond dat – statistisch gezien – bedrijven met meer vrouwen in het bestuur op de lange termijn beter presteren dan hun concurrenten.  (29 juli 2016 Consultancy.nl)

Winst dus om extra aandacht te hebben voor het welzijn van vrouwen.
Neem
contact met ons op voor advies of ondersteuning