Visie Mama-fit

Persoonlijke, en deskundige begeleiding 

Mama-Fit! (2006) coaching en psycho-sociale psychotherapie biedt persoonlijke, preventieve en deskundige begeleiding rondom zwangerschap, bevalling en de jaren daarna. 

Onafhankelijk en betrokken 

We zijn onafhankelijk en niet gebonden aan vaste verwijzers. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
Natuurlijk werken we samen en hebben we overleg met andere disciplines en collega's wanneer dat gewenst of nodig is. 

Korte wachttijd

Op tijd erbij voorkomt erger, langdurige uitval of ziekte. Wij houden daarom de wachttijd zo kort mogelijk. Binnen een week kun je bij ons terecht.

Therpeuten en coaches 

Bij Mama-Fit werken ervaren psychologen, psychosociaal therapeuten, psychotherapeuten en coaches. Allemaal deskundig  in de kortdurende oplossingsgerichte en inzichtgevende methoden.  

Jij en je partner kan bij ons terecht voor  

 • Zwangerschap: Onzekerheid en angst over de bevalling, moederschap, de nieuwe levensfase. 
 • Werkgerelateerde thema's, o.a. balans privé en werk 
 • Vruchtbaarheidsproblematiek, thema's die hier een rol in spelen 
 • Vroeggeboorte 
 • Traumatische ervaringen in heden of verleden
 • Spanning- stress en burnout  klachten
 • Somberheid en depressie
 • Rouw en verlies 
 • Relatie- gezins problemen
 • Moederschap, strubbelingen, vragen, twijfels 
 • KOPP- (als Kind opgegroeid bij )uders met Psychiatrische Problemen)
 • Bevalling, onzekerheid en angst over de bevalling
 • Angst en perfectionisme 
 • Afbreken zwangerschap en verwerking 
 • Adoptie- vraagstuk
 • Abortusvraagstukken en verwerking 
 • Aanpassingsproblemen in een nieuw fase 
Persoonlijke, en deskundige begeleiding

Perspectiefadvies (2006) bestaat uit Mama-Fit!, Papa-Fit!, Vrouw in Focus en Training met Perspectief.
Persoonlijke, preventieve en deskundige coaching en psycho-sociale psychotherapie.

Onafhankelijk en betrokken 

We zijn onafhankelijk en niet gebonden aan vaste verwijzers. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
We overleggen en werken samen met andere disciplines en collega's wanneer dat gewenst of nodig is. 

Korte wachttijd

Op tijd erbij voorkomt erger, langdurige uitval of ziekte. De wachttijd is daarom zo kort mogelijk. Binnen een week kun je bij ons terecht.

Therapeuten en coaches 

Bij Papa-Fit! werken ervaren psychologen, psychosociaal therapeuten, psychotherapeuten en coaches. Allemaal deskundig  in de kortdurende oplossingsgerichte en inzichtgevende methoden.  

Jij (en je partner) kan bij ons terecht

 • Werk - privé balans
 • Vroeggeboorte, rouw en verlies
 • Vaderschap, kansen en strubbelingen
 • Toekomstperspectief
 • Stress en burn-out klachten
 • Somberheid/depressie
 • Relatie- gezinsvraagstukken
 • Onzekerheid en spanning rond de bevalling
 • Loopbaan werk
 • Identiteitsvraagstukken
 • Fertiliteitstrajecten, ondersteuning
 • Expat-gezin in een nieuwe levensfase
 • Besluitvorming voortzetting zwangerschap en/of verwerking