Aanpak en werkwijze

individueel, face-to-face, video calle en  E-health 

Zo kort als mogelijk, en zo lang als nodig

Samen gaan we op zoek naar de samenhang tussen de omstandigheden en patronen die ervoor hebben gezorgd dat er knelpunten zijn ontstaan.

Stapsgewijs werken we toe naar een meer wenselijke situatie. Een leven dat goed vol te houden is, dat (opnieuw) energie geeft en waardevol is, in relaties, ouderschap, verlieservaringen of werk.