werkgever, arbo, aanvullend pakket of belasting 

Facturatie via werkgever, arbo of aanvullend pakket van uw ziektekosten verzekering

  Afspraak afzeggen of verplaatsen? 

  Dat kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht. 
   

  Tarieven voor sessies op de praktijk of via video call in 2023

  Intake: Tarief van consult 50 minuten 

  Psychosociale consulten (50 min.)                     € 95,00 (indien vergoeding mogelijk via aanvullend pakket, zie www.lvpw.nl)
  Psychosociale consulten (25.)                            € 47,50 (indien vergoeding mogelijk via aanvullend pakket, zie www.lvpw.nl)
  Relatie gesprekken (50 min)                              € 110,00
  Coaching particulier ( 50 min)                            €110,00 excl. BTW 
  Coaching werkgever                                          offerte op maat  
  Telefonische consulten (per 15 min)                  € 25,00 

  Afspraak afzeggen of verplaatsen? 

  Dat kan kosteloos tot 48 uur van te voren. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht. 
   

  *) Beeldbellen gaat via Therapieland, dit is AVG veilig,

  Betalingen en vergoedingen

  Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor psycho sociale consulten of coaching (deels) vergoed krijgen:

  • Via de werkgever
   Vaak reserveert een werkgever een budget per medewerker. Een coaching traject wordt als effectief ervaren. Informeer bij je leidinggevende, bij HR of bedrijfsarts. Wij maken dan een offerte.
  • Via de Arbo-dienst
   Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  In het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

  • Via de ziektekostenverzekering
   Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt psychosociale therapie (deels)  vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. (het valt doorgaans onder alternatieve ziektekosten)  Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. zie http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars voor een overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars. De facturatie wordt verzorgd door Infomedics, welke je kunt indienen bij je ziektekosten verzekering. www.infomedics.nl
    
  • Via de belasting
   Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
    
  • Via het UWV
   Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.