voorkomen is beter dan genezen, korte wachttijd

We gaan doeltreffend aan de slag ! 

Expat coaching van Perspectiefadvies, is een onafhankelijke praktijk gericht op snelle, preventieve en deskundige psychische begeleiding voor vrouwen in verschillende levensfases.

Onze werkwijze is een  beproefd en gewaardeerd concept waar veel vrouwen de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Met kennis van zaken bieden wij een snelle en effectieve behandeling. 

Onafhankelijk, betrokken en in contact  

We houden onze onafhankelijkheid en vragen daarom geen verwijzing met diagnose. 
We werken in overleg wel samen met u als leidinggevende; bedrijfsarts, verzuimconsulent, verloskundige; gynaecoloog, huisarts; e.a. 

Voorkomen is beter dan genezen, korte wachttijd

Voorkomen is beter dan genezen. Op tijd erbij voorkomt erger, langdurige uitval of ziekteverzuim. Wij houden daarom de wachttijd zo kort mogelijk  zodat we snel aan de slag kunnen.  

Oplossingsgericht, kortdurend en preventief

Onze coaches en psychotherapeuten zijn deskundig,  hebben ruime ervaring in de kortdurende oplossingsgerichte, en inzichtgevende methoden zodat klachten niet over gaan in langdurige psychische problemen.

Op tijd erbij voorkomt langdurige uitval of ziekteverlof.