Coaching en psychotherapie

Behandel- en coachings vormen 

Wij werken face-to-face, via Skype en met E-health wanneer dat passend of gewenst

Behandel- en coachings vormen 

In het eerste gesprek maken we kennis en brengen we je vraag, klachten en wensen in kaart. Samen bekijken we welk doel je wilt bereiken en welke aanpak daar bij past. 
We maken een plan en evalueren middels onder andere de ORS (Outcome Rating Scale) de voortgang. 

Kortdurende oplossingsgerichte systemische aanpak:

Kortdurend oplossingsgerichte therapie richt zich op mogelijkheden. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Zo biedt iedere vraag mogelijkheden voor het vinden van eigen oplossingen.
De focus ligt op al aanwezige vaardigheden welke uitgebreid of ingezet kunnen worden bij de wensen  en de doelen die je wil bereiken.  
De oplossingsgerichte hulpverlening is een jonge methode. Het heeft zeer veel raakvlakken met de stroming positieve psychologie (2002), maar heeft ook kenmerken van het systeemdenken. Het is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld door Steve de Shazer en zijn vrouw Insoo Kim Berg in hun Family Therapy Centre in de Verenigde Staten. Deze baseerde zich op Watzelawick, Weakland en Fish (1974) vanuit de psychologische stroming van de systeemtheorie welke in de eind jaren vijftig en begin jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld is. (Rigter, 2007)

  • Het onderzoeken van de sterke punten (wat maakt dat iemand ergens goed in is), naast het werken aan zwaktes;
  • Verder bouwen op de beste dingen in het leven
  • Het normale leven van mensen waardevoller maken en het verbeteren van talent, naast het genezen van mentale verstoringen of ziektes.
  • https://dkp.nl/achtergrond/soorten-therapieen/oplossingsgerichte-gespreksvoering

Cognitieve Gedragstherapie/Rationeel-emotieve therapie (RET)
Deze gestructureerde therapievorm is op het heden en de toekomst gericht. Er wordt onderzocht hoe een situatie tot bepaalde gedachten, gevoelens en uiteindelijk tot gedrag leidt. Irrationele gedachten die ten grondslag liggen aan disfunctioneel gedrag worden vervangen door meer realistische gedachten.
RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Het uitgangspunt in deze therapievorm is dat niet de gebeurtenissen of problemen bepalen hoe je je voelt, maar de gedachte over die situatie. De overtuigingen die hier ten grondslag aan liggen kun je leren onderzoeken en beïnvloeden, zodat je je beter, positiever voelt. Cognitieve Gedragstherapie/Rationeel-emotieve therapie (RET)

Contextuele aanpak 
De term "contexeel" is gekozen om de dynamische verbondenheid aan te geven van een persoon met diens relaties, dwars door de generaties. Ieder mens maakt deel uit van een familienetwerk. Contextuele hulpverlening is dus hulpverlening die rekening houdt met en gebruik maakt van deze dynamische intergenerationele verbondenheid. De contextueel therapeut houdt voortdurend rekening met dit intergenerationele netwerk; ook als er gewerkt wordt met een enkele client. Uitgangspunt van de contextuele hulpverlening is onder meer de gedachte dat het relationele leven van mensen meerdere dimensies kent. Vereniging van Contextueel Werkers (VCW)

Mindfulness 
Mindfulness, Het vergroten van veerkracht

We kennen allemaal de momenten van niet aandachtig zijn. We kunnen vergeetachtig zijn of dingen doen op de automatische piloot. We hebben het gevoel niet meer in contact te staan met onszelf, met het werk wat gedaan moet worden of de wereld om ons heen. Je ontwikkelt handvatten om een balans te vinden in het dagelijkse- en werkende- leven, ook bij moeilijke of ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen.De Mindfulness aanpak  bestaat uit een combinatie van oosterse meditatietechnieken en westerse cognitieve gedragstherapie. De grondlegger is Jon Kabat Zinn. Mindfulness

E-Health
Naast de reguliere face-to-face gesprekken zijn een aantal onderdelen van de behandeling online beschikbaar, bijvoorbeeld de cursus hartcoherentie (stressreductie). Soms wordt verwezen naar e-health modules die in de huisartsenpraktijk gebruikt worden. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van online (huis)opdrachten en app’s om thuis te oefenen. E-Health

individueel en relatie
Wij werken individueel maar ook bieden we relatietherapie en gezinsbegeleiding 

Aanmelden

Gebruik de knop " nu aanmelden" , wij nemen dan binnen 3 dagen contact met je op.

Bellen of WhatsAppen mag ook.  
Tel: 06-41392734