Praktische informatie, tarieven

werkgever, arbo of aanvullende pakket 

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor psychotherapie of coaching-counselling vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een budget per medewerker. Een Mama-fit! coachtraject wordt als effectief ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken. Wij maken dan een offerte.
 • Via de Arbo-dienst
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  In het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Via de ziektekostenverzekering
  Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt psychosociale therapie (deels)  vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. zie http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars voor een overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars.
   
 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
   
 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
Aanmelden

Gebruik de knop " nu aanmelden" , wij nemen dan binnen 3 dagen contact met je op.

Bellen of WhatsAppen mag ook.  
Tel: 06-41392734