Symptomen die op een depressie of burnout lijken
 

Disbalans? 

In de overgang zijn vrouwen stressgevoeliger. De overgang kan je ook wel zien als een omgekeerde puberteit. Je hormoonbalans verandert, de productie van oestrogenen en progesteron neemt langzaam af en dat maakt dat je het psychisch behoorlijk te verduren kan krijgen. Je kan hierdoor sneller overprikkeld raken, sneller boos worden en minder van anderen hebben.

Kans op een Depressie of burnout?

Vrouwen met overgangsklachten, zoals opvliegers en nachtelijke transpiratie, blijken ook 4 keer zoveel kans op een depressie te hebben. De oplossing ligt dan echter niet in het behandelen van de depressie, maar in het begeleiden, behandelen van de typische overgangsverschijnselen, die verantwoordelijk zijn voor de overgangsklachten, waardoor een depressie of een burn out wel degelijk kan ontstaan.

Nederlands onderzoek, toont aan dat maar liefst 34% van gezond werkende vrouwen in de leeftijd van 45 – 50 jaar regelmatig uit het arbeidsproces valt door overgangsklachten zoals slapeloosheid, opvliegers, gewrichtsklachten en depressie. 

De oplossing 

Dat is eigenlijk heel simpel en start met het  her- en erkenning van de overgang.
Door vrouwen zelf, maar ook door huisarts, fysiotherapeuten, werkgevers e.a. Het is belangrijk dat het bespreekbaar gemaakt wordt dat je uit je schulp kruipt, je twijfels op tafel legt.  Hierdoor kunnen problemen tijdig opgespoord en aangepakt worden.

Blijf er niet mee zitten, jij hebt de toekomst! 

Sowieso heeft stress een andere psychische en lichamelijke impact bij vrouwen dan bij mannen. Dit alles vraagt daarom om een specifiekere vrouwgerichte aanpak. Koppel psychische klachten zoals vermoeidheid, concentratieverlies of zwaarmoedigheid niet direct aan een depressie of burn-out. Maar neem ze serieus, blijf er niet mee zitten zodat de klachten inderdaad zich niet verder ontwikkelen tot een depressie of burnout.

Er ligt nog te veel in het verschiet om bedolven te worden onder onzekerheid en disbalans! 
 

Neem contact op, we gaan snel aan de slag! 

 

Psychische klachten:

moe en lusteloos: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/110595-plotselinge-moeheid-door-de-overgang-wat-hieraan-te-doen.html