Tarieven en voorwaarden

Tarieven en financiering 2024

Financiering kan via: werkgever, coaching als zelfstandige, of aanvullend pakket van de ziektekosten verzekering. Kijk na of jou aavullende ziektekostenverzekering vergoedt:  https://lvpw.nl/partner/vergoe...

Afspraak afzeggen of verplaatsen?

Dat kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht.

Tarieven 2024

Intake: Tarief als consult 50 minuten
Psychosociale consulten (50 min.) € 97,50
(vergoeding mogelijk aanvullend pakket, zie www.lvpw.nl)
Psychosociale consulten (25 min) € 48,50
(vergoeding mogelijk aanvullend pakket,zie www.lvpw.nl)
Relatie gesprekken (90 min) € 172,50
Coaching particulier ( 60 min) €110,00 excl. BTW
Coaching werkgever offerte op maat
Telefonische consulten (per 15 min) € 25,00

Betalingen en vergoedingen

Je ontvangt de factuur via de mail
Particulieren kunnen hun kosten voor psycho-sociale consulten of coaching (deels) vergoed krijgen:
Via de ziektekostenverzekering
Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt psychosociale therapie (deels) vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Zie: https://lvpw.nl/partner/vergoe... voor een overzicht van vergoedingen.
Je hebt geen verwijzing nodig en het eigen risico wordt niet aangesproken.

  • Via de werkgever
    Vaak reserveert een werkgever een budget per medewerker. Een coaching traject wordt als effectief ervaren. Informeer bij je leidinggevende, bij HR of bedrijfsarts. Wij maken een offerte op maat
  • De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting.
  • Via de Arbo-dienst
    Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. In het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem contact op met de bedrijfsarts