Behandel- en coachings methodieken

In het eerste gesprek maken we kennis en brengen we je vraag, klachten en wensen in kaart.
Samen bekijken we welk doel je wilt bereiken en welke aanpak daar bij past.
We maken een plan en evalueren tussentijds.

Methoden:

 1. ACT, Acceptance Commitment Therapy
 2. Kortdurende oplossingsgerichte systemische aanpak
 3. Contextuele therapie
 4. Cognitieve Gedragstherapie/Rationeel-emotieve therapie (RET)
 5. MIndfulness
 6. Consulten Seksuele gezondheid
 7. EMDR
 8. E-health

1. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden,

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen, Defusie: Afstand nemen van je gedachten, Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld), Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu, Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt, Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Werkt ACT?
ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm. https://www.actinactie.nl/wat-...

2. Kortdurende oplossingsgerichte systemische aanpak:

Kortdurend oplossingsgerichte therapie richt zich op mogelijkheden. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Zo biedt iedere vraag mogelijkheden voor het vinden van eigen oplossingen.
De focus ligt op al aanwezige vaardigheden welke uitgebreid of ingezet kunnen worden bij de wensen en de doelen die je wil bereiken.
De oplossingsgerichte hulpverlening is een jonge methode. Het heeft zeer veel raakvlakken met de stroming positieve psychologie (2002), maar heeft ook kenmerken van het systeemdenken. Het is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld door Steve de Shazer en zijn vrouw Insoo Kim Berg in hun Family Therapy Centre in de Verenigde Staten. Deze baseerde zich op Watzelawick, Weakland en Fish (1974) vanuit de psychologische stroming van de systeemtheorie welke in de eind jaren vijftig en begin jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkeld is. (Rigter, 2007)

 • Het onderzoeken van de sterke punten (wat maakt dat iemand ergens goed in is), naast het werken aan zwaktes;
 • Verder bouwen op de beste dingen in het leven
 • Het normale leven van mensen waardevoller maken en het verbeteren van talent, naast het genezen van mentale verstoringen of ziektes.
 • https://dkp.nl/achtergrond/soo...

3. Cognitieve Gedragstherapie/Rationeel-emotieve therapie (RET)
Deze gestructureerde therapievorm is op het heden en de toekomst gericht. Er wordt onderzocht hoe een situatie tot bepaalde gedachten, gevoelens en uiteindelijk tot gedrag leidt. Irrationele gedachten die ten grondslag liggen aan disfunctioneel gedrag worden vervangen door meer realistische gedachten.
RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Het uitgangspunt in deze therapievorm is dat niet de gebeurtenissen of problemen bepalen hoe je je voelt, maar de gedachte over die situatie. De overtuigingen die hier ten grondslag aan liggen kun je leren onderzoeken en beïnvloeden, zodat je je beter, positiever voelt. Cognitieve Gedragstherapie/Rationeel-emotieve therapie (RET)

4. Contextuele aanpak
De term "contexeel" is gekozen om de dynamische verbondenheid aan te geven van een persoon met diens relaties, dwars door de generaties. Ieder mens maakt deel uit van een familienetwerk. Contextuele hulpverlening is dus hulpverlening die rekening houdt met en gebruik maakt van deze dynamische intergenerationele verbondenheid. De contextueel therapeut houdt voortdurend rekening met dit intergenerationele netwerk; ook als er gewerkt wordt met een enkele client. Uitgangspunt van de contextuele hulpverlening is onder meer de gedachte dat het relationele leven van mensen meerdere dimensies kent. Vereniging van Contextueel Werkers (VCW)

5. Mindfulness
Mindfulness, Het vergroten van veerkracht

We kennen allemaal de momenten van niet aandachtig zijn. We kunnen vergeetachtig zijn of dingen doen op de automatische piloot. We hebben het gevoel niet meer in contact te staan met onszelf, met het werk wat gedaan moet worden of de wereld om ons heen. Je ontwikkelt handvatten om een balans te vinden in het dagelijkse- en werkende- leven, ook bij moeilijke of ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen.De Mindfulness aanpak bestaat uit een combinatie van oosterse meditatietechnieken en westerse cognitieve gedragstherapie. De grondlegger is Jon Kabat Zinn. Mindfulness

6. Consulten Seksuele gezondheid
Veel mensen hebben ergens in hun leven weleens last van zorgen of klachten op het gebied van seksualiteit of een seksueel probleem. Zwangerschap en de komst van een kind brengen ingrijpende veranderingen in een leven, waardoor problemen op het gebied van relatie en seksualiteit soms aan de oppervlakte komen of juist terzijde worden geschoven.

Meike van der Velde, Vroedvrouw & Consulent Seksuele Gezondheid biedt jullie de mogelijkheid om met een vertrouwde (neutrale) gesprekspartner eventuele problemen of klachten in jullie seksuele relatie te bespreken.

Als die na het krijgen van een kind verandert of als de verwachtingen niet overeenkomen, kan het prettig zijn om dit bespreekbaar te maken. <a href="http://www.meikevandervelde.nl

7. EMDR kan" class="redactor-autoparser-object">www.meikevandervelde.nl

... geïndiceerd zijn om heftige ervaringen te verwerken. Meer informatie hierover staat op de EMDR pagina

8. E-Health
Naast de reguliere face-to-face gesprekken zijn een aantal onderdelen van de behandeling online beschikbaar, Soms wordt verwezen naar e-health modules die in de huisartsenpraktijk gebruikt worden. Tijdens de behandeling kan gebruik gemaakt worden van online (huis)opdrachten en app’s om thuis te oefenen. E-Health

Wij werken individueel maar ook bieden we relatiegesprekken en gezinsbegeleiding