Extern vertrouwenspersoon, vergroot een productieve en prettige werkomgeving

Vertrouwenspersoon Maryleen Sorée:

Als ervaren coach, psychosociaal therapeut en GGZ-preventiefunctionaris, neem ik extra kennis en ervaring mee in mij rol als gecertificeerde vertrouwenspersoon.
waarbij onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid centraal staan. 

Snel aan de slag voorkomt onnodige vertraging of escalatie. 

Neem contact op via 06-41392734 of via het aanmeldformulier op de webstie 

De drie hoofdtaken van vertrouwenspersoon: 

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van melders.
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie. 
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur enmanagement.

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of die een integriteitsschending willen melden. Samen met de klager of melder kijkt de Vertrouwenspersoon naar de mogelijkheden om de kwestie op te lossen. 
De tussenkomst van een Vertrouwenspersoon kan de-escalerend werken, de werknemer voelt zich gehoord en de werkgever kan sneller grip op de situatie krijgen. 

Vertrouwenspersoon:  https://www.lvvv.nl