Vitaal werken en leven!

Thema's en uitdagingen om mee aan de slag te gaan!

 • Nieuwe levens fases
 • Werk en mantelzorg
 • Navigeren tussen werk, privĂ© en ouderschap
 • Relatie- gezins vraagstukken
 • Psychische disbalans tijdens de menopauze en overgang
 • KOPP- (als Kind opgegroeid bij )ouders met Psychiatrische Problemen)
 • Adoptie achtergrond
 • Omgaan met traumatische ervaringen in heden of verleden
 • Verwerken van verlies.
 • Spanning en stress als uitdaging
 • Wanneer somberheid en depressie de kop op steken

Extra aandacht voor de overgang/menopauze

Veel klachten worden verward met klachten die passen bij depressie, burn-out, angst- of paniekstoornissen
Het ontbreken van kennis over overgangsklachten kan ondertussen wel degelijk zorgen voor het ontwikkelen van een burn-out en/of depressie. Dat willen wij voorkomen! Want de overgang vraagt om een andere aanpak dan een pure burn out, depressie of angststoornis.

Wij merken dat er regelmatig sprake is over-diagnosticering. Vrouwen voelen zich daardoor ziek en vallen langer uit dan nodig is.

Sowieso heeft stress een andere psychische en lichamelijke impact bij vrouwen dan bij mannen. Dit alles vraagt daarom om een specifiekere vrouwgerichte aanpak waardoor deze periode in je leven nieuwe mogelijkheden op vele fronten kent.

Je leven is niet voorbij, maar krijgt diepgang en weer toekomstperspectief.

Mantelzorg

59% van de mantelzorgers in Nederland is vrouw en 45% van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.
Hoera! precies in de periode van de overgang.