Voorkomen is beter dan genezen, korte wachttijd

Doelgericht werken aan veerkracht 

Mama-Fit! (2006) is een onafhankelijke praktijk gericht op snelle, preventieve en deskundige psychische begeleiding rondom zwangerschap, bevalling en de jaren daarna.

Onze werkwijze is een  beproefd en gewaardeerd concept waar veel vrouwen en hun partners de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Met kennis van zaken bieden wij een snelle en effectieve behandeling. 

Onafhankelijk, betrokken en in contact

We werken, in overleg, samen met  u als leidinggevende, bedrijfsarts, verzuim consulent, verloskundige, huisarts; e.a. 
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. 

Geen wachtlijsten want zwangerschap of een jong gezin kent geen pauze knop.

Op tijd erbij voorkomt erger, langdurige uitval of ziekteverzuim. Zwangerschap of jong ouderschap kenmerkt zich door grote snel opvolgende veranderingen. Een zwangerschap, een baby of een jong kind kent geen pauze knop. Wij houden daarom de wachttijd zo kort mogelijk  zodat we snel aan de slag kunnen.  

Oplossingsgericht, kortdurend en preventief

Onze coaches en psychotherapeuten zijn deskundig,  hebben ruime ervaring in de kortdurende oplossingsgerichte, en inzichtgevende methoden zodat klachten niet over gaan in langdurige psychische problemen.

Op tijd erbij voorkomt langdurige uitval of ziekteverlof.